Закрыт

need 3d mascot to b done

more info will b share in chat

Навыки: 3D-моделирование, 3D-анимация, 3D-рендеринг, Анимация, 3ds Max

О клиенте:
( 105 отзыв(-а, -ов) ) chandigarh, India

ID проекта: #34378321