В работе

3d vehicle design -- 2

i need 3d chassis design so please bid will send details through chat

Навыки: 3D-моделирование, 3D-рендеринг, 3D-анимация, Solidworks, Технология машиностроения

О клиенте:
( 10 отзыв(-а, -ов) ) Moga, India

ID проекта: #31597822