Закрыт

Opracowanie analizy finansowej w arkuszu excel

Przygotowanie analizy finansowej w arkuszu excel zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz analizy wrażliwości i luki finansowej. Analiza będzie załącznikiem do dokumentacji w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIAŁANIE 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa PODDZIAŁANIE 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego.

Навыки: Бизнес-планы

Показать больше: excel w, business plan prospercom, floor plan autocad, business plan pro 110, plan huse, dial plan generator, nightclub floor plan, sample floor plan drawing, legal plan market, copy paste excel, excel sheet cities world, client database excel, excel template service, customxml excel, creation excel file, seo work plan, excel keyword, office excel time management, macro excel cells, cafe plan, website launch plan, differences excel files, demo floor plan, php excel pdf, excel vba xml

О работодателе:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Alwernia, Poland

ID проекта: #11750486

1 фрилансер подал заявку на эту работу; средняя заявка - zł833

chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

zł833 PLN за 3 дней(-я)
(11 отзывов(-а))
4.4