Закрыт

Thiết kế bài giảng điện tử bằng Articulate Storyline -- 2

Job Description:

- Xây dựng và đóng gói bài giảng điện tử bằng công cụ Articulate Storyline 2/3/360

- Nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các công nghệ mới, xu hướng thiết kế E-learning hiện đại (video learning, micro learning, gamification, …)

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Навыки: Articulate Storyline, Adobe Animate

О клиенте:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Hanoi, Vietnam

ID проекта: #34370787

2 фрилансеров(-а) готовы выполнить эту работу в среднем за $5/час

khanh1999

-I'm have 3 years of experience for teaching technology to child from 7-14 years old at Teky Academy. I taught myself programming and now I'm a C/C++ developer at LG, so I confidence in my thinking and ability to learn Больше

$5 USD / час
(0 отзывов(-а))
0.0