Закрыт

Medium size program done in C#

Bedzie to program służący do obliczania parametrów linii wysokiego napięcia w poszczególnych odcinkach (algorytm obliczeniowy po mojej stronie).

Co musi umożliwiać program:

-tabelaryczne wprowadzenie danych (o określonej liczbie kolumn i wierszy)

-tabelaryczne zestawienie wyników (określona liczba kolumn i wierszy zależna od ilości wprowadzonych danych)

-eksport tabeli wyników do pliku Excel

-stworzenie pliku .dxf w którym będą polilinie (współrzędne poszczególnych punktów zostaną określone po w konsekwencji mojego algorytmu obliczeniowego)

-wydruk tabeli wyników do pliku .pdf

-dobrze, żeby program zawierał jakieś zabezpieczenie przed dalszym nieautoryzowanym kopiowaniem (jeśli można to w jakiś prosty i tani sposób zrealizować)

We własnym zakresie stworzyłem już takie oprogramowanie i udostępnie odpowiednie zrzuty (jedynie graficzne) przedstawiające jego funkcjonalność. Całość jest niezwykle toporna, w tej wersji zależy mi głównie na czytelności i wizualnym aspekcie całego programu. Całość najlepiej zrealizowana w oprogramowaniu Visual studio (do 2013) , w ten sposób będę mógł dopisać część programu we własnym zakresie.

=========================================================

It will be a program used to calculate the parameters of high-voltage lines in particular sections (calculation algorithm on my side).

What must the program allow:

-tabelarial input (with a certain number of columns and rows)

-tabelarial summary of results (a certain number of columns and rows depends on the amount of data entered)

- export of the results table to an Excel file

- creating a .dxf file in which they will be polylines (the coordinates of particular points will be determined as a consequence of my computational algorithm)

- a printout of the results table to a .pdf file

- good for the program to contain some protection against further unauthorized copying (if it can be done in a simple and cheap way)

I have already created such software on my own and will provide appropriate screenshots (only graphics) showing its functionality. The whole is extremely crude, in this version I am mainly interested in the readability and visual aspect of the entire program. The whole best completed in the Visual studio software (up to 2013), in this way I will be able to add a part of the program on my own.

Квалификация: .NET, Программирование на C#

Показать больше bpo ortigas medium size business, medium size software development interface, customer ordering system medium size company, c# tutorial, c# programming, c# syntax, c# program examples with output and explanation, c# code, c# program examples with output and explanation pdf, learn c#, c# programs for practice, increase gif size program, medium rmi program, list best medium size businesses, list medium size businesses, medium size erp, medium size erp solutions, list medium size business, list medium size companies, wpf medium size project

О работодателе:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Bojano, Poland

ID проекта: #18538841

16 фрилансеров(-а) в среднем готовы выполнить эту работу за $202

bianyunzhi95

Hi there. I got really excited with your project and I can say that really matches to my skills. Along as my worth experience of C# programs, I can help and support you 100% bringing fully satisfactory result. I ass Больше

$222 USD за 3 дней(-я)
(27 отзывов(-а))
5.7
motysaqa

Hello Sir, I'm an expert .Net Developer, I have more than 9 years of experience in software development I can help you achieve your goals

$240 USD за 7 дней(-я)
(26 отзывов(-а))
5.5
williams115

-Professional Machine Learning, C#,Net , VB expert ! Best Result in Time!------------------------------ Hello sir. I've really rich experience for your project, so your project is very interesting to me. I'm really Больше

$250 USD за 3 дней(-я)
(12 отзывов(-а))
5.1
lightingdavid

Hello? How are you? I have good experiences in "Medium size program done in C#" as you can see my profile for these (.NET, C# Programming). I have been working for 7 yrs in this scope. While we contract and work in Больше

$155 USD за 3 дней(-я)
(9 отзывов(-а))
4.1
dinhfreedom

-Interested Job. Pro .NET, C# Programming expert. Best result in time----- [login to view URL] I read your description very carefully. I am very interesting for your project because I have rich experiences and also have bee Больше

$250 USD за 3 дней(-я)
(5 отзывов(-а))
4.2
mweitzer

Hi there, I've read your project description and it sounds really interesting for me. I've a couple of years experience in programming and can make this project for you. Feel free to contact me so we can discuss t Больше

$250 USD за 10 дней(-я)
(8 отзывов(-а))
3.8
C3guru

Miło cię poznać. Przeczytałem twój opis stanowiska. Moim zdaniem mogę podsumować twój projekt w krótkim czasie, z najlepszą jakością. Mówiąc o moich umiejętnościach, nauczyłem się programowania w języku C / C ++ i J Больше

$250 USD за 2 дней(-я)
(5 отзывов(-а))
3.6
wozny

Dzień dobry, Mam 12 lat komercyjnego doświadczenia jako deweloper. Co prawda ostatnie lata głównie z Javą ale chętnie napiszę coś w c#. Czy ma to być aplikacja desktopową czy webowa? Myślę, że mógłbym się podjąć stw Больше

$250 USD за 10 дней(-я)
(2 отзывов(-а))
3.6
V2IDEAS

I can create a Medium size program in C# as per your need. I am an expert ASP.NET/ VB.NET/C#/MVC/Signal R/Linq/ Entity Framework developer having 8+ years experience with various frameworks. My recent work on .NET: Больше

$277 USD за 3 дней(-я)
(3 отзывов(-а))
3.5
qunzhuang323

Hi I have read your project description very carefully so I am confidence to complete your project I have finished many similar Java projects successfully. I am an experienced and skillful java developer. I have Больше

$133 USD за 2 дней(-я)
(7 отзывов(-а))
3.4
mahidevran

Witam. Jako programistka, podejmę się napisania programu (C#, VS 2013). Proszę o wiadomość. Pozdrawiam.

$200 USD за 5 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0
jack5onric

Dear client. Happy new year! I've read your project description carefully and very interested. Let's discuss over chat and get started. Waiting for your reply. Regards.

$140 USD за 3 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0
Utkarshurworker

my bid is the lowest and i wanna assure you that your work will take no time and will be delivered to u as if it is mine. thank you sir for hiring me. regards -urworker

$30 USD за 2 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0
$222 USD за 3 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0
NivaSoftLTD

SHOW DEMO IN ADVANCE IF YOU ARE INTERESTED. I am an IT offshoring/outsourcing company from Ha Noi, Viet Nam. I am among TOP 10% of best freelancers - Hiep.N and Hung.N are project managers and tech leaders in Ni Больше

$155 USD за 3 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0
rajansingh19

Hello! Greeting to you After going through your project description, I came to know you are looking for a .net developer Please find my experience - More than 5 Years of experience in development of Web Based A Больше

$200 USD за 10 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0