Закрыт

Algorytmy i SD 1 – zaliczenie

ZADANIE 1

Wyobraź sobie, że masz bazę danych wszystkich Polaków (to mało istotne, ważne, że

to baza ok 40 mln rekordów), składającą się podstawowych informacji: imię,

nazwisko, data urodzenia. Zapewne najczęściej będzie wykorzystywana baza

uporządkowana alfabetycznie wg nazwisk. Ale czasem może być potrzebne

posortowanie jej wg daty urodzenia.

Zadanie: zaproponuj algorytm sortowania bazy wg dat urodzenia.

O ile pole imię oraz nazwisko są oczywiste – będą to zmienne typu String, to

nie jest oczywiste co to jest data. Aby zaproponować algorytm sortowania trzeba

najpierw określić w jaki sposób przechowujemy daty. Zaproponowany algorytm

sortowania musi to uwzględnić.

Proszę także określić złożoność obliczeniową zaproponowanego algorytmu.

Rozwiązanie zadania to opis algorytmu bez żadnego kodu. Musi się zmieścić na

1 stronie.

ZADANIE 2

W wielu sytuacjach musimy liczbę napisać słowami (rachunki, faktury, umowy).

Napisz funkcję, która jako parametr będzie miała liczbę typy int, a efektem jej

działania będzie ta liczba wypisana słownie (na ekranie).

Przyjmijmy następujące ograniczenia:

- liczba jest liczbą całkowitą (czyli bez groszy) maksymalnie 12 cyfrową (czyli może

opisywać miliardy)

- liczba jest bez znaku

- najmniejsza liczba jest równa O (zero)

- nie interesuje nas odmiana (np. tysiąc, tysiące, tysięcy) ograniczamy się do skrótów:

mld, mln, tys.

To ma być pierwsza wersja programu. W sprawozdaniu ma być opis algorytmu i

działający kod programu.

Навыки: Программирование на C++

Показать больше: sandhaya ale, ale pml, ale creations myspace, earning 1 per minute, nitin ale, arm sd card logger, datalogger sd schematic, free sd, house design sd max, log analog sd card, loggers sd card, logo sd, mobile navigator deleting sd, mp3 pic18 player sd card, msp430 sd card read write sample code fat32, orcad sd card, pic18f252 sd card, pic18f sd card interface, samsung galaxy tab 2 10.1 micro sd card capacity

О работодателе:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Katowice, Poland

ID проекта: #31593766

2 фрилансеров(-а) готовы выполнить эту работу в среднем за $20

lechaantonov333

Hi I have a good skill in C/C++, C#, JAVA programing. I have finished many projects using C/C++, C#, JAVA. I can do it perfectly in your timeline. Let's discuss more details in private chat. Thanks.

$20 USD за 7 дней(-я)
(12 отзывов(-а))
4.8
ExpertSoul

Good day, I've complete Phd Software Engineering. I've 5-Year experience in Java development and algorithm implementation. My Core Expertise in Java - C++ - C - object-oriented - Data Structure - Swing - OpenGL - JavaF Больше

$20 USD за 1 день
(15 отзывов(-а))
4.5