Завершен

Create a JavaScript that converts a Octa Stream Image/Application into a png image

Hi, i need a Javascript thats convert an Octa Stream data into a png.

We receive from Apple's CloudKit base64 data as a application:octa-stream but cannot convert it to an image like <img src="??"> or <a download="[login to view URL]" href="??"></a>.

Your task is to deliver me a working Javascript/Jquery to convert these data into a img and a tag for download.

An example of the received data from cloudkit ios app (pencilkit) is:

d3Jk8AEACAASEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASEBJLaMVvS0HFt5hYtalzlLgaBggAEAAYABoGCAEQARgBIi4KFA3//n4/FdHQUD8dwcBAPiXNzEw/EhRjb20uYXBwbGUuaW5rLm1hcmtlchgDKpUHChAeOuNEn09HEKo3iKJPvRs3EgYIABABGAEaBggAEAEYACAAKtYGChBUkJ8K/OhHcab4NMuHL2OTERIzL2dIfsNBGDkggwIo/AEyDgAAXEHoAwAAAACMhgAAOp4GAAAUQgCAdEMAAAAA/7/YPwdCDBxuQ8m1Bj3/vwAACEIAgGNDFjFMPfKqAAAsQgCAT0P6pNA9F6AAAK5CAADXQiUO7j3/fxaX2EII01FCHwsIPv9/AADlQgAA+EGlORk+/38AAOxCAACQQb+ZKj7/fwAA8UIAAGhB0mlMPv9/AADxQgAA6EFQzF0+/38AAOFCAACMQqyVbj7/fwAAx0IAAOtCeLR/Pv9/AACxQgAAJkOPf4g+/38AAJtCAABWQ6jgkD7/fwAAiUIAAH1DIGmZPv9/AACBQgAAikOiA6I+/38AAHxCAICPQ5N9qj7/fwAAfEIAwJBDpwWzPv9/AAB8QgCAj0NVtrs+/38AAJRCAIB+Q3AVxD7/fwAAtEIAgFdDWpvMPv9/AADSQgAAMEOENtU+/38AAO5CAAAOQ6Ou3T7/fwAA/kIAAPJCDDLmPv9/AAAEQwAA4ELR0+4+/38AAAdDAADdQjRK9z7/fwCACUMAAN1CuNT/Pv9/AIAJQwAA+0IWQwQ//38AgAdDAIAdQzd0CD//fwCAAkMAgD9DibUMP/9/AIAAQwCAVUPLDhE//38AgABDAABjQ24/FT//fwCAAEMAgGpDjoQZP/9/AAACQwAAbEMY2x0//38AAAxDAABkQ2UOIj//fwAAHUMAgEhDjlAmP/9/AAAxQwCAK0OfqSo//38AgEJDAIARQ4nZLj//fwAAUEMAAP9C7x0zP/9/AIBXQwAA7ELNaTc//38AgFtDAADlQnanOz//fwCAXUMAAOZC4kREP/9/AIBdQwAA/UJvdEg//38AAFlDAAAVQ6u1TD//fwCAUUMAADVDSwdRP/9/AIBLQwCATUPJQlU//38AgEdDAIBlQ9OFWT//fwCARUMAgHRDj9JdP/9/AIBFQwAAfEPiD2I//38AgEVDAAB+Q/xQZj//fwAATkMAgG1DlNxuP/9/AIBeQwAAUUMiIXM//38AAGxDAIA2Q31tdz//fwAAeEMAACVDHql7P/9/AIB+QwCAG0MT+X8//38AAIFDAIAYQzywhj+PWwAAgUMAgCpDlIiIP8xMQAEyFA0AALhBFQAAMEEdAAB2QyUAAI5DQAA6BggAEAAYAEIQ5wFwEw/6TWSWB8GCo7EcqQ==

Навыки: JavaScript, jQuery / Prototype, HTML, Swift, iOS Development

Показать больше: create javascript reservations, flash application editor image, create javascript sliding promotions, create javascript calculator website, create javascript widget, png image multiple, linux png image read, adding png image photoshop, create javascript html login page, read png image, add png image types oscommerce, create javascript mortgage calculator, create flex application cropped image, php create png image index, create html template png image, create link png image, create png image, php create png image

О работодателе:
( 31 отзыв(-а, -ов) ) Kleinwallstadt, Germany

ID проекта: #31590234

Поручен:

(3 отзывов(-а))
3.9

2 фрилансеров(-а) готовы выполнить эту работу в среднем за €19

(2 отзывов(-а))
3.2