Закрыт

Cần người sửa server XAMPP sau khi Crash thì Mysql ngốn CPU tới tận 50 80%. Trong khi bình thường sài chỉ có 2 3% thôi

Ngày hôm nay cái xampp trên Window của mình cứ bị cái lỗi này hoài, 2 tiếng bị một lần.

"[login to view URL]

warning : Table is marked as crashed and last repair failed

warning : Size of indexfile is: 54710 Expected: 24576

error : Wrong base information on indexpage at page: 2

error : Corrupt"

Mấy lần trước mình chọn export db ra, rồi xóa xampp cài lại, thì CPU bình thường sài có 1 2% à. Nhưng giờ lỗi thường xuyên bị, chán cài lại quá, giờ có bạn nào giúp mình tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục làm sao mà ko phải cài lại database không? hoặc nếu có cài lại thì cài lại một cách nhanh nhất bằng lệnh ấy.

My computer:

+ Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2678 v3 @2.50 GHz

+ 24 Core, 48 Logical processors

+ Ram: 64 GB

DISK ALLWAY 1%

//SLOW QUERY

# User@Host: gofamedia[gofamedia] @ localhost [::1]

# Thread_id: 35613 Schema: gofa_media QC_hit: No

# Query_time: 6.124151 Lock_time: 0.000056 Rows_sent: 97 Rows_examined: 134587

# Rows_affected: 0 Bytes_sent: 33494

SET timestamp=1618602354;

SELECT * FROM `logs_join_group`

WHERE

ip_join = '[login to view URL]' and status_join='True' and date_join like '%2021-04-17%';

//[login to view URL] file

# Comment the following if you are using InnoDB tables

#skip-innodb

innodb_data_home_dir="E:/xampp/mysql/data"

innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend

innodb_log_group_home_dir="E:/xampp/mysql/data"

#innodb_log_arch_dir = "E:/xampp/mysql/data"

## You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %

## of RAM but beware of setting memory usage too high

innodb_buffer_pool_size=15000M

## Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size

innodb_log_file_size=3750M

innodb_log_buffer_size=8M

innodb_flush_log_at_trx_commit=1

innodb_lock_wait_timeout=120

//Logs from mysqltuner

Info Up for: 3h 18m 32s (921K q [77.000 qps], 302K conn, TX: 791M, RX: 150M)

Info Reads / Writes: 82% / 18%

Info Total buffers: 24.8G global + 1.8M per thread (2000 max threads)

Pass Maximum possible memory usage: 28.3G (50% of installed RAM)

Pass Slow queries: 1% (5K/921K)

Pass Highest usage of available connections: 24% (468/2000)

Fail Cannot calculate MyISAM index size - please run this program as an Administrator

Pass Sorts requiring temporary tables: 0% (0 temp sorts / 753 sorts)

Fail Temporary tables created on disk: 49% (55K on disk / 114K total)

Pass Thread cache hit rate: 99% (540 created / 302K connections)

Pass Table cache hit rate: 99% (740 open / 747 opened)

Pass Open file limit used: 0% (56/36K)

Pass Table locks acquired immediately: 100% (408 immediate / 408 locks)

Pass InnoDB data size / buffer pool: 1.1G/15.0G

Recommendation Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance

Recommendation MySQL started within last 24 hours - recommendations may be inaccurate

Recommendation When making adjustments, make tmp_table_size/max_heap_table_size equal

Recommendation Reduce your SELECT DISTINCT queries without LIMIT clauses

Recommendation tmp_table_size (> 16M)

Recommendation max_heap_table_size (> 16M)

Info Scan Completed at Saturday, 17 April 2021 1:08:03 am

Навыки: MySQL, Windows Server, phpMyAdmin, Server, Веб-хостинг

Показать больше: cần người thiết kế web, cần người thiết kế website, quy định bán hàng trên sendo, không đăng được sản phẩm trên sendo, cách đăng sản phẩm trên sendo bán, ứng dụng sức khỏe trên ios 10, ứng dụng sức khỏe trên iphone 5, cách kiểm tra sức khoẻ trên iphone, ứng dụng bán hàng trên điện thoại, phần mềm làm video trên điện thoại, các phần mềm làm video trên điện thoại, kiểm tra thông tin số điện thoại của người khác, cách làm video trên máy tính, xem ngày tốt xấu hôm nay, âm lich hôm nay là bao nhiêu, giá sắt phế liệu hôm nay, bảng giá phế liệu hôm nay, các giờ kinh phụng vụ hôm nay, việc làm online trên điện thoại, lộ clip ngày hôm nay

О работодателе:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID проекта: #29902588

1 фрилансер в среднем готов выполнить эту работу за $35

usmans4

let me fix this......................................................................................................

$35 USD за 1 день
(9 отзывов(-а))
4.2