Закрыт

ต้องการให้บันทึกข้อมูลลง database และส่งข้อมูลไปยังบริษัทขนส่ง

สรุปขอบเขตการทำงาน

- เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ผู้ส่ง และผู้เรียบร้อย จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไปยัง database

*หากกรอกข้อมูลไม่ครบ จะแจ้งเตือนในกรอกข้อมูลให้ครบก่อน

- แล้วจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทขนส่ง และบริษัทขนส่ง ส่งเลขพัสดุกลับมา

- โชว์รายการที่สร้างในหน้าแสดงข้อมูล วันที่สร้าง เลขพัสดุ บริษัทขนส่ง ผู้รับ เบอร์โทร ที่อยู่ ยอด COD

Навыки: PHP, MySQL

О клиенте:
( 2 отзыв(-а, -ов) ) ลาดพร้าว, Thailand

ID проекта: #33685890

3 фрилансеров(-а) готовы выполнить эту работу в среднем за $27

(71 отзывов(-а))
7.1
(86 отзывов(-а))
6.2
(29 отзывов(-а))
4.5