Закрыт

mechanism in solidworks

looking for some help with my mechanism in solidworks .. please bid if you can

Навыки: Solidworks, Технология машиностроения, CAD/CAM, Техника, Дизайн продукта

О клиенте:
( 119 отзыв(-а, -ов) ) New Delhi, India

ID проекта: #32696636