Закрыт

Xây dựng website đào tạo trực tuyến với hỗ trợ hệ thống affiliate quản lý học viên

Tôi đang muốn hoàn thiện hệ thống website đào tạo trực tuyến(Learning Management System) trên nền tảng Wordpress có tích hợp với hệ thống Affiliate để quản lý cộng tác viên của hệ thống.

Навыки: Дизайн сайтов, PHP, WordPress, Learning Management Systems (LMS), Партнерский маркетинг

О клиенте:
( 0 отзыв(-а, -ов) ) Hà Nội, Vietnam

ID проекта: #34035689

8 фрилансеров(-а) готовы выполнить эту работу в среднем за $234

(165 отзывов(-а))
7.0
(42 отзывов(-а))
5.9
letsstartcoding

Hello, I understood your needs, but have few questions, text me and I will clear all my questions right away

$200 USD за 4 дней(-я)
(64 отзывов(-а))
6.1
alamwaqar50

Hi, I am a Word Press web developer, and I have 5years of work experience. I can help you to complete your LMS system website, and can provide ease to your mind, body, and energy by completing other requirements. Pleas Больше

$150 USD за 5 дней(-я)
(34 отзывов(-а))
5.6
RachitGroup

Xin chào, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi hiểu rất rõ yêu cầu của bạn và sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn vì dự án này thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi Tôi có thể cung cấp cho bạn sự phát triển trang web chất lượng cao. Tôi Больше

$900 USD за 5 дней(-я)
(20 отзывов(-а))
5.6
(45 отзывов(-а))
5.0
giaphung2k1

Hello brother Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. We have completed 41 projects. Example: [login to view URL] [login to view URL] https://git Больше

$200 USD за 7 дней(-я)
(34 отзывов(-а))
4.4
datnguyenask

Chào bạn Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các mảng IT bao gồm: website, designer và marketing online. Hiện tại mình hoạt động là 1 freelancer độc lập. - Thực hiện 287 dự án, với các khách hàng từ Hà Nội, Больше

$140 USD за 7 дней(-я)
(0 отзывов(-а))
0.0